Kontaktne informacije

Opći podaci Golf kluba Ban Jelačić

Matični broj: 01938592

Registarski broj: 01001587

Šifra djelatnosti: 9312

OIB: 62677776162

RNO: 0116994

IBAN: HR2723600001101840053

Datum i godina upisa u matični registar: 06.05.2005.

Registrirana pri: Državna uprava Zagrebačke županije

Svrha osnivanja: Promicanje, razvitak i unapređenje golfa

Smještaj našeg Golf kluba

Aleja Đure Jelačića bb, 10290 Zaprešić, Hrvatska

Kontakt

DRAŽEN SLAMAR – GLAVNI TAJNIK

BROJ MOBILNOG UREĐAJA: +385 98 577 867
TELEFON/FAX APARAT: +385 1 3391 380
E-ADRESA: ds.golf@pu.t-com.hr

 

STJEPAN JAKOPOVIĆ – ZAMJENIK TAJNIKA

BROJ MOBILNOG UREĐAJA: +385 92 1029 109
E-ADRESA: gk.banjelacic@gmail.com

INTERNETSKA STRANICA: www.gk-banjelacic.hr

Pošaljite nam poruku!

Close Menu